‘પગલું માંડું હું અવકાશમાં’:સમીક્ષાત્મક અભ્યાસ

Authors

  • Megha Panchal Gujarat University

DOI:

https://doi.org/10.47413/vidya.v2i2.191

Abstract

'પગલું માંડું હું અવકાશમાં' આત્મકથા નિમિત્તે લેખિકાનું અંતરંગ જીવન અને સાહિત્ય સર્જન યાત્રાનો સુપેરે પરિચય થાય છે.

References

અડાલજ,વર્ષા:'પગલું માંડું હું અવકાશમાં',આર.આર.શેઠ,અમદાવાદ,પ્ર.આ.૨૦૨૨

Downloads

Published

08-08-2023

How to Cite

Panchal, M. (2023). ‘પગલું માંડું હું અવકાશમાં’:સમીક્ષાત્મક અભ્યાસ. VIDYA - A JOURNAL OF GUJARAT UNIVERSITY, 2(2), 99–100. https://doi.org/10.47413/vidya.v2i2.191

Issue

Section

Articles