‘માવજી મહેશ્વરીનો વાર્તાલોક' માં પ્રગટ થતી વાર્તાઓની તાસીર

Authors

  • સંજયભાઈ એમ.પરમાર

DOI:

https://doi.org/10.47413/vidya.v2i2.203

Abstract

વાર્તાકાર માવજી મહેશ્વરીની વિવિધ વાર્તાઓ પસંદ કરીને અજય સોનીએ આ પુસ્તકમાં સંપાદિત કરી છે. જેમાં વાર્તાની વિવિધતા અને તાસીર વિશે બતાવવાનો મારો પ્રયાસ છે. 

References

'માવજી મહેશ્વરીનો વાર્તાલોક' સંપાદક- અજય સોની. પ્રથમ આવૃત્તિ- ૨૦૨૩

Downloads

Published

08-08-2023

How to Cite

Parmar, S. (2023). ‘માવજી મહેશ્વરીનો વાર્તાલોક’ માં પ્રગટ થતી વાર્તાઓની તાસીર. VIDYA - A JOURNAL OF GUJARAT UNIVERSITY, 2(2), 43–46. https://doi.org/10.47413/vidya.v2i2.203

Issue

Section

Articles