'પ્લેગ' કૃતિમાં રજૂ થતો માનવ જીવન-સંઘષૅ

Authors

  • Asha Shah Gujarat University

DOI:

https://doi.org/10.47413/vidya.v2i2.260

Abstract

પ્લેગ કૃતિના મૂળ સર્જક આલ્બેર કામૂ છે. તેમનો જન્મ ઈ.સ. ૧૯૧૩માં થયો હતો. 4 જાન્યુઆરી ઈ.સ. ૧૯૬૦ના રોજ એક મોટર અકસ્માતમાં અકાળે તેમનું અવસાન થયું. પ્લેગએ મૂળ ફ્રેંચ ભાષામાં લખાયેલી નવલકથા છે. આ નવલકથા ઈ.સ.૧૯૪૭માં પ્રગટ થઈ હતી. તે પણ ફ્રેન્ચ ભાષામાં ત્યાર પછી ઈ.સ.૧૯૪૮માં અંગ્રેજીમાં એટલે કે ઇંગ્લિશમાં પ્રગટ થઈ હતી. આ નવલકથાનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ રાજેન્દ્ર જોશીએ કર્યો છે. ઈ.સ.૧૯૯૮માં તેમને અનુવાદ કરેલો છે.

References

પ્લેગ – લેખક- આલ્બેર કામૂ - અનુવાદક રાજેન્દ્ર જોશી – પુષ્ઠ નં =૧૩

એજન, પુષ્ઠ નં =૧૪

એજન, પુષ્ઠ નં =૧૮

એજન, પુષ્ઠ નં = ૪૧

એજન, -પૃષ્ઠ નં=૩૨૪

Downloads

Published

16-11-2023

How to Cite

Shah, A. (2023). ’પ્લેગ’ કૃતિમાં રજૂ થતો માનવ જીવન-સંઘષૅ. VIDYA - A JOURNAL OF GUJARAT UNIVERSITY, 2(2), 293–296. https://doi.org/10.47413/vidya.v2i2.260

Issue

Section

Articles